sprokkels en nieuwsbrief-archief

bestuur
historiek

doel

agenda

hoe lid worden
sprokkels
artikelendatabase
jaarverslagen
project: landboeken

 

 

kursussen heemkundige vorsers

 


1ste cyclus

Archiefkunde - M. De Bruyne
Oude geschriften lezen - M. Mispelon
Historische kritiek - M. Ryckaert
Woordenboeken - F. Debrabandere
De pers als bron voor plaatselijke geschiedenis - R. Vanlandschoot
Instellingen van Middeleeuwen, moderne en hedendaagse tijden - J. Mertens
Een overzicht van de kerkelijke instellingen en het belang ervan voor de plaatselijke geschiedenis - M. Cloet
Een overzicht van de gerechtelijke instellingen (in het bijzonder voor West-Vlaanderen) - J. Van Rompaey
Chronologie - W. Prevenier
Overzicht van de toponymie van West-Vlaanderen - M. Gysseling

 

2de cyclus

Inleiding tot de archeologie - A. Van Doorselaer
Enkele inleidende beschouwingen tot het wezen, het doel en de methodes der moderne volkskunde - S. Top
Het volkskundig veldwerk: problemen, methoden en technieken - S. Top
Oude maten en gewichten - P. Vandewalle
Industriële archeologie - A. Linters
Rekonstruktie van het verleden via ikonografisch materiaal en fotografie - W. Le Loup
De persoonsnamenstudie - F. Debrabandere
Heraldiek - E. Warlop
Historische geografie: bronnen en methode - A. Verhulst

 

3de cyclus

Oude foto's en oude prentkaarten als bron voo recentere geschiedenis - J. Ballegeer
Historische demografie - C. Vandenbroeke
Landbouwgeschiedenis - W. Vanderpijpen
Proto-Industrie. De linnennijverheid op het platteland in Vlaanderen - C. Vandenbroeke en W. Vanderpijpen

 

4de cyclus

Archiefwezen - K. Maddens
Paleografie - K. Maddens
Bibliografie - P. Vandepitte
Pers en de plaatselijke geschiedenis - R. Van Eenoo
Administratieve en gerechtelijke instellingen tijdens het Ancien Regime - J. Mertens
Kerkelijke instellingen - M. Cloet
Volkskunde - S. Top
Naamkunde - F. Debrabanderen
Inleiding tot de genealogie - M. De Bruyne
Demografie - C. Vandenbroecke

 

5de cyclus

Mondelingen geschiedenis, een nieuwe dimensie in het historisch-wetenschappelijk onderzoek - C. Dujardin
Het Middelnederlands - F. Debrabandere
Geschiedenis van de landbouw in West-Vlaanderen - L. Van Acker
Militaire organisatie en terminologie - R. Verbeke
Armen- en Gezondheidszorg - G. Hoornaert
Het schrijven en uitgeven van een (West-Vlaamse) gemeentemonografie - J. Lermyte
Politieke geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen 1830-1990 - M. De Bruyne
Cartografie - M. Ryckaert
Errata

 

6de cyclus

De Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Studie Eerste Wereldoorlog - R. Verbeke

Bronnen en enkele methodologische aspecten van de lokale oorlogshistoriografie m.b.t. de Tweede Wereldoorlog - K. Ravyts - P. Struyve

West-Vlaanderen tijdens de Duitse bezetting 1940-1944. Een administratief-historische studie - M. De Bruyne

 

7de cyclus

Boerenkrijg - F. Denys - L. François

 

Frans-Vlaanderen - K. De Lille

Iepers Kwartier - J. Penninck

Mandelstreek - G. Desmet - L. Devliegher - L. Van Acker - N. Van Hove - M. De Bruyne - H. Stalpaert - J. Penninck

Roede van Tielt - A. Van Doorne

Zwinstreek - R. De Keyser

 
 

^