lidmaatschap

bestuur
historiek

doel

agenda

hoe lid worden
sprokkels en nieuwsbrieven
artikelendatabase
jaarverslagen
project: landboeken

 

 

 

 

Heemkunde West-Vlaanderen telt zowel verenigingen als individuele personen als leden. Deze laatste worden omwille van redenen van privacy (actueel GDPR) niet vermeld.

Vanaf 2020 zijn we verplicht om lidgeld te vragen om aangesloten te zijn bij onze koepel. U vindt hier meer informatie daarover.   
 
 

^