Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2023 nr. 78

 

1

 

 

Overlijden Romain van Eenoo.

 

   

 

Op zaterdag 21 oktober 2023 overleed onze oud-voorzitter Romain Van Eenoo. Hij is geboren op 1
mei 1934 in Sint-Andries als zoon van een aannemer in schrijnwerken. Romain studeerde aan de
Rijksuniversiteit Gent af als licentiaat Letteren en Wijsbegeerte en klom in 1968 op tot doctor aan die
faculteit, groep Geschiedenis en in 1973 tot hoogleraar Nieuwste Geschiedenis. In die functie
begeesterde hij meerdere generaties studenten geschiedenis. Hij werd uiteindelijk decaan van de
Gentse faculteit Letteren en Wijsbegeerte. “Hij was ook mens en het was stil in de gangen toen de
studenten hoorden dat zijn vrouw zwaar ziek was en later stierf.” schrijft Hendrik Vandeghinste.
N.a.v. zijn emeritaat in 1999 kwam een tweedelig gelegenheidsboek uit: Docendo Discimus. Liber
Amicorum Romain Van Eenoo.

Romain Van Eenoo nam naast zijn professionele loopbaan ook tal van engagementen op zich, vooral
op het terrein van (sociale) geschiedenis. Hij werd in 1973 beheerder van Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis, in 1976 bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis Brugge en was
van 1994 tot 2004 voorzitter van onze Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, nu vzw Brugs
Ommeland/Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Hij werd in die functie
opgevolgd door Ewald Vancoppenolle. Veel Brugse stadsgidsen kennen hem als lesgever tijdens hun
opleiding.

Hendrik Vandeghinste schrijft ons: “Romain vond dat geschiedenis niet hoefde beperkt te zijn tot de
officiële bronnen. Daarvan getuigde vooral zijn ijver voor krantenonderzoek.” Zijn belang voor de
geschiedschrijving in Vlaanderen en de waardering die hij daarvoor kreeg waren groots. Zijn
historische bijdragen behandelden vooral recente ontwikkelingen op vlak van sociale geschiedenis.
Eric Colenbier, Heemkring Brugs Ommeland/ Maurits Van Coppenolle vzw.

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]