Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2023 nr. 77

 

1

 

 

In memoriam Ronny Ostyn

 

   

 

Op 18 augustus laatstleden verliet Ronny Ostyn ons voor altijd. Ik leerde de gedreven Tieltse heemkundige en amateur-historicus kennen naar aanleiding van mijn onderzoek naar de Kortrijkse landmetersfamilie de Bersacques. Ronny bleek reeds een schat aan kennis over de historische cartografie in de regio te hebben opgebouwd en aarzelde niet me deze mee te delen. De daaropvolgende jaren correspondeerden we regelmatig en stimuleerde hij me de ingeslagen weg van de landschapsgeschiedenis verder te bewandelen.

Ronny was geen veelschrijver, maar zijn onderzoeken waren diepgravend en gedetailleerd. Dankzij zijn vlotte schrijfstijl en zijn voorliefde om te onderwijzen – hij was niet toevallig een uitstekend leerkracht aan het Koninklijk Atheneum in zijn woonplaats – produceerde hij heel wat waar anderen een voorbeeld aan konden nemen. Stads-, huizen- en landschapsgeschiedenis waren duidelijk geliefde terreinen. Hij bestudeerde het Tieltse stadsplan uit de 17de eeuw en het landboek van de stad en verzorgde de bijdrage over Tielt in de Historische stedenatlas van België. Ronny was ook een pionier van de huizengeschiedenis, opnieuw met Tielt als casus. Weinigen kenden meer over de vorm en uitzicht van het middeleeuwse Tielt dan hij. Voor de Roede van Tielt zorgde hij voor de uitbouw en het beheer van de cartotheek: hij voorzag die mooie en groeiende collectie bij tijd en stond ook van een actuele inventaris. Ronny beperkte zich echter niet tot wat ik met een ruim begrip milieugeschiedenis zou noemen. Zo publiceerde hij ook over Willem van Rubroeck en kunstschilder Ceramano uit de Barbizonschool. Telkens was er ergens een – vaak voordien onbekende – link met zijn Tielt. De Roede van Tielt verliest met hem een waardevolle kracht, die graag en rustig in de achtergrond werkte, maar met zijn kennis en bereidheid die te delen, één van die onzichtbare maar essentiële steunpilaren is voor een regionale historische vereniging. Hij zal door velen worden gemist.

 

.

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]