Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2023 nr. 75

 

1

 

 

Oproep: Op zoek naar ‘kinderen van burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 

   

 

Voor het vak 'mondelinge geschiedenis' aan de Universiteit Gent zijn twee studenten op zoek naar "Kinderen van burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog" die graag wensen geïnterviewd te worden.
Misschien kent  u van iemand die hiervoor in aanmerking komt of bepaalde connecties zou hebben die ons zouden kunnen verder helpen in onze zoektocht.

Personen die hiervoor in aanmerking komen, moeten beantwoorden aan volgende criteria:

• Een kind van ouder(s) die een officiële erkenning en/of vergoeding kregen voor de geleden fysieke schade ten gevolge van oorlogsgeweld in de periode 1940-1945. Kinderen van oorlogsweduwen, en bij uitbreiding oorlogswezen die beide ouders verloren hebben ten gevolge van toevallige oorlogsfeiten, komen ook in aanmerking.
• De geleden fysieke schade (overlijden, ziekte, verwondingen, blijvende invaliditeit…) waarvoor men een officiële erkenning en/of vergoeding kreeg, moet een causaal verband vertonen met het toevallige oorlogsgeweld, zoals bombardementen, ontploffingen, geweerschoten, granaatscherven...

Volgende categorieën komen NIET in aanmerking:
Wanneer de geleden fysieke schade het gevolg is van:

  • de deportatie voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland;
  • de werkweigering in het kader van de verplichte tewerkstelling;
  • het aanmelden, of de poging daartoe, bij een rekruteringscentrum van het Belgisch leger (R.C.B.L.) in Frankrijk;
  • de verplichte inlijving in het Duitse leger;
  • het onderduiken van Joodse kinderen om te ontsnappen aan de nazi-vervolgingen;
  • gevangenschap naar aanleiding van erkende vaderlandslievende activiteiten;
  • handelingen in het kader van erkende vaderlandslievende activiteiten;
  • het vervullen van de militaire of daarmee gelijkgestelde plicht;
  • handelingen die aanleiding gaven tot een gerechtelijk onderzoek of vervolging wegens collaboratie.

Welke heemkring kan deze deze studenten helpen? U kunt uw antwoorden sturen naar Cedric.VanDeVelde@ugent.be of naar Marie.VanOvermeire@ugent.be.

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]