Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2022 nr. 70

 

1

 

 

lidmaatschap 2023

 

   

 

Zoals ieder jaar behartigen wij uw belangen, hetgeen wij in de toekomst verder willen garanderen !
Dit vooral in het jaarlijks inrichten van een provinciale heemdag (in 2022 te Wielsbeke en in 2023 te Wevelgem op 24 juni); het verzorgen van een nieuwsbrief (verschijnt minstens 6 x per jaar waarbij u ook uw activiteit in de kijker kunt stellen); het coördineren als informeren van projecten op provinciaal niveau (cfr. landboeken onder coördinatie van Martijn Vandenbroucke en kadastrale plannen PC Popp onder coördinatie van Hendrik Vandeginste), het opvolgen van een artikelendatabase op het niveau van onze provincie ; het aanbieden van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand ter attentie van derden; het bijeenbrengen van zowel heemkundige als erfgoedverenigingen met behulp van meerdere regio-vergaderingen ; het uitreiken van een prijs Heemkunde West-Vlaanderen, het verder samenwerken met diverse organisaties gaande van het Provinciaal archief, het Rijksarchief, het West-Vlaams Archievenplatform, diverse erfgoedplatformen naar genealogische- en volkskundige organisaties
Met ons voorlaatste provinciale bijeenkomst te Oostende op 4 mei 2019, werd u meegedeeld dat onze provinciale koepel niet langer meer geniet van een jaarlijkse toelage uitgereikt door de Vlaamse overheid vanaf 2020. Daarom durven we opnieuw een lidgeld vragen aan onze leden om de service zoals hierboven beschreven verder te garanderen.
Het bestuur Heemkunde West-Vlaanderen, vzw, vraagt u op jaarbasis 30 euro. De steunende leden vanaf 50 euro of meer worden vermeld op de website van Heemkunde West-Vlaanderen, vzw.
Het betreffend bedrag kan gestort worden tegen uiterlijk op 31 december 2022 op ons rekeningnummer BE50 7380 0624 6418 met vermelding ‘lidmaatschap 2023’ of ‘steunend lidmaatschap 2023’.

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]