Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2022 nr. 70

 

1

 

 

Kasselrijarchief Ieper verhuisd naar Brugge

 

 

   

 

De kasselrijen ontstonden in de 11e eeuw en groeiden uit tot een regionale overheidsinstelling met administratieve, financiële en rechterlijke bevoegdheden. Van 1678 tot 1713 behoorde de kasselrij Ieper tot Frankrijk. Daarna keerde ze terug naar de Zuidelijke Nederlanden als de aparte bestuurlijke entiteit WestFlandre of Pays Rétrocédés met Ieper als hoofdzetel. De kasselrij werd opgeheven in 1795.
Na dertig jaar bewaargeving door het Rijksarchief aan het Stadsarchief Ieper, bewaart het Rijksarchief het archief van de kasselrij Ieper terug in eigen huis. Dit archief is vanaf 1 september 2022 raadpleegbaar in het Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge, 050 33 72 88, rijksarchief.brugge@arch.behttp://arch.arch.be/brugge
De inventarissen van het kasselrijarchief kan je hier raadplegen. 

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]