Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2022 nr. 70

 

1

 

 

Op de boekenplank: Geschiedenis en genealogie van de familie VAN DER BURCH in Vlaanderen (1286 – 1630)

 

   

 

In dit boek wordt de geschiedenis van de Vlaamse familie van der Burch beschreven, vanaf de verst gekende zekere voorouders in 1286 tot circa 1630.
Hun oorsprong lag in het kleine, thans verdwenen, dorpje St.-Rijkers (Alveringem). Daar bezat de familie in de middeleeuwen een hoge stenen woontoren. Deze toren, de Burg van St.-Rijkers was het centrum van een grote heerlijkheid met vele achterlenen. Aan deze burchttoren ontleende de familie haar naam.
In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd telden zij talrijke lokale bestuursleden: schepenen-keurheren of landhouder van de kasselrij Veurne, schepen en/of burgemeester van de stad Veurne of het stadje Lo, poortbaljuw van de stad Veurne of baljuw van de stad en kasselrij Veurne. In wettige afstamming stierf de familie uit eind 16de eeuw maar de naam en het wapen zetten zich verder in een bastaardtak. Vanuit Brugge verspreiden zij zich over de Nederlanden.
Tijdens het onderzoek werden tal van authentieke bronnen geraadpleegd in het Stadsarchief Veurne, het Rijksarchief Brugge, het Alg. Rijksarchief Brussel en de Archives dép. du Nord (Rijsel). Oude handschriftelijke genealogieën werden opgespoord (Kon. Bibl. Brussel, Rijksarchief Brugge, Stadsbibl. Brugge), alsook gepubliceerde genealogieën. Al deze werden aan een kritisch onderzoek onderworpen door confrontatie met authentieke archiefbronnen.
Het boek kan besteld worden bij P.A. Donche (petrus.uncius@gmail.com). Het kost € 53 (+ 9 euro verzendingskosten)en omvat 352 blz en 90 illustraties. Storten kan op rekeningnummer BE 04 4118 0525 8131 van Pieter Donche met vermelding ‘van der Burch’.

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]