Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2022 nr. 70

 

1

 

 

Oproep: Op zoek naar sporen van Antwerpse kinderen in West-Vlaanderen.

 

   

 

Graag uw gewaardeerde hulp ivm de zoektocht naar dit nog steeds levend warm-menselijk verhaal?
Heeft uw heemkundekring informatie over eventuele Antwerpse oorlogskinderen in uw gemeente of deelgemeenten in 1944-1945?
Werd in uw vereniging ooit een artikel over dit onderwerp uitgebracht?
Zijn de gastgezinnen, gastscholen en de Antwerpse families bij jullie gekend?
Aanleiding:

  • Een steeds groeiende vraag naar meer informatie over de organisatie van dit gebeuren.
  • Het Antwerps museum MAS (Museum aan de Schelde) organiseert een tentoonstelling in 2022 over dit gebeuren.

Het onderbrengen en transport van Antwerpse kinderen bij gastgezinnen en scholen over de rest van het land was een gecombineerd initiatief van de lokale onderwijsinstellingen en hun leerkrachten, de bisdommen, lokale pastoors ea persoonlijke initiatieven. Dikwijls betrof het volledige klassen van middelbare scholen. In volgorde van het aantal kinderen per provincie, werden die ondergebracht in West-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg…ea provincies.

Alle inlichtingen zijn welkom bij Patrick Buyse, Mob tel: 0475.240400 of via custmx.one.com.

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]