Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 nr. 62

 

1

 

 

Op de boekenplank: Het handboek van Jan Van Zantvoorde uit Tielt

 

   


Heemkring ‘De Roede van Tielt’  ontsluit in deze bijdrage de turbulente eerste helft van de 17de eeuw.
Auteur Berenice Vanrenterghem neemt ons mee tussen tal van troepenbewegingen gesitueerd tussen 1621 en 1638 in de Tieltse regio. Griffier Jan Van Zantvoorde kreeg de administratieve taak om de lawine van onkosten voor inkwartiering van soldaten, foeragering van man en paard, opeisingen allerhande, logementen aan de officieren enz. nauwkeurig te registeren.
In het eerste luik van het boek plaatst de auteur de feitelijkheden van de transcriptie in een ruimer kader van de Tieltse toestand en zijn lokale rol in de 30-jarige oorlog met een analyse van het Spaanse leger dat ons achtereenvolgens overspoelde met Italiaanse, Schotse, Ierse, Waalse, Engelse of Spaanse soldaten met hun officieren. De vermelding van een driehonderdtal namen van Tieltenaars, notabelen en inwoners, maakt van deze uitgave ook een belangrijke genealogische bron en situeert vaak deze inwoners in hun specifieke sociale geleding: als gids voor de troepen, als leverancier van paarden, wagens, voedingsmiddelen of logistieke noodzakelijkheden, als herbergier, als onderhandelaar, messagier of gewone burger die soldaten moet eten of onderdak verschaffen.

In het tweede luik van het boek brengt de auteur de transcriptie, doorzoekbaar gemaakt met een handige namenindex en hier en daar vergezeld van de biografie van enkele belangrijke hoge militaire aanvoerders die in het handboek vermeld worden.

Het boek in A4-formaat telt 152 blz., bevat een persoonsnamenindex en kost 12 EUR. Bestellen kan via mail (roedevantielt@outlook.com) of telefonisch (051/ 402700). Betalen via overschrijving op rek.nr. BE93 7310 3810 1167. Bij overschrijving van 12 EUR + 5,50 EUR portkosten wordt het boek opgestuurd. Afhalen na bestelling en overschrijving kan op zaterdagvoormiddag in onze bibliotheek in de Beernegemstraat 3, Tielt of via telefonische afspraak 051/402700 (bij het ter perse gaan stond nog niet vast wanneer de maatregelen i.v.m. covid de opening van de bib toelaten, info via mailadres of via website)

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]