Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 nr. 61

 

1

 

 

Op de boekenplank: Uit het Moorseelse verleden

 

   


Het boek bundelt de belangrijkste artikelen over de geschiedenis van Moorsele van de hand van Lut Vanoverberghe en Willy Coolsaet, die in de loop der jaren in verschillende tijdschriften verschenen zijn.
Er is een grote verscheidenheid zowel qua onderwerp als qua datering van de gebeurtenissen. Het boek opent met het pijnlijke verhaal van Griete Naeyers, in 1603 beschuldigd van hekserij. Daarna volgt een bondig onderzoek naar het bouwen van onze kerk, halfweg de 16 de eeuw.
Wist je dat het centrum van Moorsele verwoest werd door een brand op het einde van de 18 de eeuw? En wat heeft de Kleppekapel uit Dadizele met Moorsele te maken? Waarom noemen oudere Moorselenaren het WZC-centrum nog gemeenzaam ‘t Frans Klooster?
Kennen de Moorseelse landbouwers nog de namen die de vroegere gebruikers aan hun akkers gaven?
Het boek bevat 56 bladzijden toponiemen. Er is een vouwblad ingevoegd met een kaart waarop de ons bekende namen van akkers aangeduid zijn.
In de bundel hebben 26 artikelen een plaatsje gekregen, sommige zijn kort, andere krijgen meerdere bladzijden. Sommige werkjes klinken als een waar gebeurd verhaaltje, andere zijn meer voor geschiedenisliefhebbers.
De voorintekening loopt nog tot 31 mei 2021 en bedraagt € 25. Nadien wordt de prijs € 30.
Wie voorintekent wordt opgenomen in het boek.
Bestellen door storting van € 25 per exemplaar op rekening nummer BE47 9734 0561 9880 van Eric Vanhee.
Intekenen kan bij: Eric Vanhee, Hofbos 60, 8560 Moorsele ericvanhee@skynet.be 056 41 90 19 of 0477 41 86 69

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]