Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 nr. 61

 

1

 

 

Nieuwe wetgeving over de ontsluiting van de burgerlijke stand

 

 

   


De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de burgerlijke stand (wet van 21 december 2018) is een goede zaak voor het genealogisch onderzoek. De termijn van 100 jaar wordt teruggebracht naar 75 jaar (voor huwelijksakten) en 50 jaar (voor overlijdensakten). De voorbije maanden is er nogal wat commotie geweest over het uitblijven van een uitvoeringsbesluit in verband met (1) de afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Maar ondertussen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2021 het Koninklijk Besluit over deze nieuwe regeling. Vanaf 1 mei treedt de volgende versoepeling in werking:
Raadpleging van geboorte-/ huwelijks-/overlijdensakten van 100/75/50 jaar en ouder:
Via de website van het Rijksarchief
Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt
Raadpleging van geboorte-/ huwelijks-/overlijdensakten jonger dan 100/ 75/50 jaar:
Aanvraag in te dienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]