Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 nr. 60

 

1

 

 

Op de boekenplank: ‘t Manneke uit de Mane.
100 almanakskes en de Ridderorde.

 

 

   ‘t Manneke uit de Mane is een West-Vlaamse volksalmanak voor Vlaanderen, die in 1880 in Wijtschate in het leven geroepen werd door onderpastoor Alfons Van Hee, met een eerste editie in het jaar 1881.
Priesters Amaat Vyncke uit Zedelgem (oud-zouaaf, kapelaan in Dudzele, later missionaris) en Karel Blancke (kapelaan in Ruddervoorde) zijn lid van De Swighenden Eede.
De andere stichters zijn Alfons Van Hee en drie hoogstudenten uit Leuven: August Blancke, Alfons Depla en Hendrik Persyn.
Na het overlijden van Alfons Van Hee bleef de almanak verschijnen tot aan WO I. Tijdens de oorlog verscheen ’t Manneke niet en na de oorlog verdween de uitgave.
Maar in 1923 herrees ’t Manneke onder impuls van Roeselarenaar Achiel Denys (1878-1933) gesteund door Edward Vermeulen (schrijver Warden Oom), oud-leerling van Hugo Verriest. Na 1930 volgde opnieuw een lange onderbreking en het duurde tot 1963 vooraleer Willem Denys (zoon van Achiel en schrijver van Peegie) en Karel De Lille uit Ieper het initiatief namen om de almanak opnieuw uit te geven in de stijl en de traditie van vroeger en de eerste nieuwe almanak was die van 1964. Sedertdien verschijnt de Volksalmanak jaarlijks en in 2021 verschijnt ‘t 100ste Manneke uit de Mane.
In dezelfde traditie van De Swighenden Eede ontstond in 1964 het idee om de Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane in het leven te roepen en sinds 1965 worden jaarlijks enkele verdienstelijke West-Vlamingen in de orde opgenomen. 
Aanvankelijk vond de jaarlijkse ridderzitting plaats in Lo. Door het groeiend succes moest men in 1973 uitwijken naar Diksmuide. Daar heeft ‘t Manneke de tweede zondag van oktober zijn vaste stek gevonden voor de herfstzitting en kreeg er op de Grote Markt in 1978 zelfs zijn standbeeld. Er kwam een lentezitting bij, afwisselend in een of andere West-Vlaamse gemeente. 
De lijst van de opgenomen ridders telt intussen meer dan 300 namen. Vanaf 2002 zijn er ook ‘jonkvrouwen’ bij gekomen. Er zijn ongeveer 165 ridders en jonkvrouwen in leven.
Dit wit jubileumboek vertelt ons echter veel meer dan de geschiedenis van die 100 Almanakskes en de Ridderorde. Het vertelt ons ook over de oorsprong van het West-Vlaamse particularisme tijdens de Hollandse bezetting van 1815 tot 1830 en Guido Gezelle. Het legt ons ook de oorsprong van de Blauwvoeterie en de Vlaamse Beweging onder invloed van de priester-leraars in het Klein-Seminarie van Roeselare uit. Kortom, het vertelt over een bijna vergeten stuk geschiedenis van West-Vlaanderen.
Het boek telt 14 hoofdstukken en evenveel Manekoutingen of Maneklapkes, een overzicht van de Maneschrijvers en een bibliografie. Alles samen 30 verschillende onderwerpen - 30 pareltjes uit onze rijke West-Vlaamse cultuur, traditie en folklore. En dat alles met heel veel humor!
Wit jubileumboek wordt uitgegeven  met teksten van Johan Colpaert, André Demets †, Jan & Koen Denys, Wilfried Devoldere, Bert Dewilde †, Anselm Hoste †
Het boek telt 304 pagina’s, meer dan 250 afbeeldingen en foto’s in kleur, garengenaaid in hardcover mat geplastificeerd, 
formaat 275 x 215 mm / Prijs in de boekhandel: € 30. 
Tot 2 mei 2021 kunt u intekenen aan de verminderde prijs van € 25 per exemplaar door het storten van € 25 x (aantal gewenste exemplaren) op rekening BE74 4675 0442 1107. 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]