Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 nr. 60

 

1

 

 

Het archief van onze koepel werd
in het provinciaal archief gedeponeerd.

 

 

 

   Het West-Vlaams Verbond van kringen voor heemkunde werd opgericht in 1959 en kon na enkele jaren rekenen op een belangrijke steun van de Bank van Roeselare en van de provincie West-Vlaanderen. Het was een tijd waar publiceren over heemkunde  financieel voordelig was. Nieuwe volkskundige en geschiedkundige uitgaven verruimde onze kennis over onze levensgewoonten en lokale geschiedenis
Het Verbond was gegroeid uit onafhankelijke heemkundige kringen. Zij evolueerden naar provinciale organisaties die op hun beurt het Verbond van Heemkunde vormden. Met vallen en opstaan groeide Heemkunde Vlaanderen uit tot een erkende organisatie en telt 16.000 leden. Het archief Heemkunde West-Vlaanderen bevat 28 archiefdozen, alles gerangschikt per datum en thema en werd op 7 januari 2021 aan het provinciaal archief van West-Vlaanderen overgedragen en is raadpleegbaar. Wij danken onze archivaris Ewald Vancoppenolle voor het geduld waarmee hij  de archieven bewaarde, per jaar schikte en ordende. Het was monnikenwerk want alle documenten werden uit verschillen persoonlijke archieven bijeengebracht. Een woord van dank aan de archiefbezorgers: Bart Blomme, Frans Debrabandere, Emiel Decock, Marcel Denduyver (+), Geert Hoornaert  (+), Jean-Marie Lermyte, Antoon Lowyck (+),  Ewald Vancoppenolle, Martijn Vandenbroucke, Hendrik Vandeghinste. Wenst U ons archief te verrijken met documenten die U toch wil wegschenken neem contact op : mailto:mewald.vancoppenolle@skynet.be


Inhoud archiefdozen Heemkunde West-Vlaanderen
      
Hk west 01                  Sprokkelingen 1959 - 1990 (onvolledig)
Hk west 02                  Sprokkelingen 1991 -2004 (onvolledig)
Hk west 03                  Sprokkelingen 2004 – 2010
Hk west 04, 05            Financiën 
Hk west 06, 07            Cursussen
Hk west 08,  09 en 10 Onze uitgaven boeken en brochures,
Hk west 11 tot 17       Provinciale toelagen per heemkring 1966 – 1988 (1980 ontbreekt)
Hk west 18  tot 25      Administratie, Bestuursvergaderingen, 1958 - 2010
Hk west 26      Uitgave Boek bisdom Brugge – administratie en verkoop en zijn problemen. Wetgeving op de VZW.
Hk west 27                  Geslaagde restauraties
Hk west 28                  Statuten 1959 –2018, Huishoudelijke reglementen HK WVL.
Instructie subsidies provincie WVL.

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]