logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2020 - nr. 59

 

1

 

 

Heemkring De Roede van Tielt:
Het Charterboek van de Tieltse Dis (1352-1598) - Ronny Ostyn

 Toen Ronny Ostyn, als prominent kenner van de Tieltse middeleeuwse geschiedenis, in september 2018 bij toeval een 156 bladen tellend, los aaneenhangend register in een oud handschrift onder ogen kreeg, begreep hij dat hij een ongekende en rijke bron voor onze vroegste stadsgeschiedenis in handen hield. Het veel jongere titelblad prikkelde zijn nieuwsgierigheid en nodigde uit tot onderzoek. Dekte die vlag wel de lading?
Nu, twee jaar later, kunnen wij u het resultaat van de research en de deskundige transcriptie van Ronny Ostyn voorstellen in de vorm van nr. 6 in onze uitgavenreeks ‘Historische Bronnen’ - De Roede van Tielt'.
Deze reeks ging van start in 2000 met de uitgave van de Tieltse stadsrekeningen gevolgd door deze van de Tieltse landboeken, getranscribeerd door Frans Hollevoet. Later nam Claude Moors de transcriptie van de nog resterende stadsrekeningen op zich, waardoor Tielt als eerste in het land alle stadsrekeningen (1394-1794) uit het ancien regime volledig had ontsloten. (Alle deze uitgaven zijn nog te verkrijgen, zie onze website.)
Het nieuwe ‘charterboek’ voegen we nu aan onze reeks bronnenuitgaven toe, een korte toelichting:
Deze uitgave geeft niet louter de teksten van 89 charters weer; ze worden ook ingeleid door een driedelige analyse die ze in hun context plaatst en verduidelijkt. Het maakt van het boek een uitstekend werkdocument zowel voor de geoefende, professionele vorser als voor de occasionele geïnteresseerde.
In deel I neemt Ronny Ostyn ons mee op een zoektocht doorheen de Tieltse archiefgeschiedenis naar het ontstaan en de lotgevallen van dit charterboek en naar wie daarbij een rol heeft gespeeld.
Deel II brengt een verhelderende duiding van de plaats van deze charters in de werking van de armenzorg. Welke rol speelde de dis bij de overdracht van onroerende goederen ... ? Hierbij komt ook de contemporaine terminologie aan bod. Wat is een ‘jaergetijde’; wanneer is 'rente' woeker... ? Om dit alles in een historisch kader te plaatsen worden in aparte bijlagen de toenmalige politieke verantwoordelijken (baljuw, schepen, schout) en de in de akten vermelde contractanten opgenomen in een overzichtelijke chronologie.
Deel III brengt de veelvuldige topografische elementen uit de charters bijeen. Zo worden de Tieltse centrumstraten uit het ancien regime bevolkt met mensen van vlees en bloed en ingepast in vroeger gepubliceerd onderzoek van de auteur.
Tot slot maakt een index op persoonsnamen het geheel uiterst gebruiksvriendelijk.
Technische gegevens: Ronny Ostyn, Het Charterboek van de Tieltse Dis (1352-1598) telt 213 blz. A4 formaat en kan besteld worden via overschrijving op het rekeningnummer van De Roede van Tielt vzw BE93 7310 3810 1167, met vermelding : Charterboek. Kostprijs boek: 15 euro + eventuele portkosten 5 euro.

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]