Sprokkels

  • Onze artikelen (vanaf 2011) ( 414 Artikelen )

    De kosten en verplichtingen verbonden aan de uitgave van een tijdschrift, deden in 2010 beslissen om de uitgave ervan stop te zetten. Maar de inhoud blijft interessant. Vandaar dat we vandaag graag de inhoud van de afgelopen jaargangen aanbieden via onze website.

    Voor wat betreft de mededelingen meent Heemkunde West-Vlaanderen vandaag een beter instrument te hebben in de vorm van een nieuwsbrief.
    Geen nood voor wie nog een interessante sprokkeling wil aanbieden. We hopen dat de reeks via een publicatie op onze website verder kan gezet worden. U kan uw artikel aanbieden via de secretaris.

  • De Sprokkelingen (Archief) ( 2 Artikelen )

    Al bij de oprichting van Heemkunde West-Vlaanderen in 1958 werd gekozen om een tijdschrift uit te geven. Eerst werd gekozen voor de naam Mededelingen, later West-Vlaamse Sprokkelingen. De beide namen geven aan wat de inhoud van het tijdschrift bevatte. Aan de ene kant mededelingen i.v.m. activiteiten, werking,…, aan de andere kant sprokkelingen of anders gezegd korte studies over verschillende onderwerpen.