Nieuw boek over Avelgem

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Tot begin februari kan iedereen intekenen op een nieuw heemkundig werk over de gemeente Avelgem. Jules Lampole (red.), Carlos Van Branteghem en Nadine Delesalle maakten samen het werk: Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige feiten. Het is een publicatie van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem en bevat 600 blz.

 

Men kan intekenen tot begin februari door 35 euro over te schrijven op rekeningnr. BE 92 0342 7437 0323 van de Geschiedn- en Oudheidkundige Kring van Avelgem, Doorniksesteenweg 77 8580 Avelgem, met vermelding ‘Politieke geschiedenis van Avelgem met naam en volledig adres. Na verschijnen kost het boek 45 euro.