2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Op 11 mei 2017 beslisten de Europese Commissie en het Europees Parlement om 2018 uit te roepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Dit is een heuglijk feit waar inmiddels alle Europese erfgoedplatformen zich enthousiast achter geschaard hebben.
Ook de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw ondersteunt deze campagne voor 200% en plant volgend jaar heel wat speciale activiteiten die (meer) aandacht willen vragen voor het behoud van industrieel erfgoed en om het Vlaamse industrieel erfgoed ook internationaal beter te profileren. West-Vlaanderen is daarvoor ideaal geplaatst

Het initiatief van de Europese Unie is uitzonderlijk en belangrijk.

Het is immers sedert 1975, het 'Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed' (populair 'het Monumentenjaar') geleden dat nog eens op zo'n schaal vanuit Europa aandacht gevraagd werd voor erfgoed.

In 2018 bestaat de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw ook veertig jaar - en is daarmee de oudste landelijk werkende vereniging op het Europees continent (en zal VVIA na de Brexit gewoonweg de oudste vereniging in Europa zijn).

Vanuit de Europese Commissie en het Europees Parlement wordt ondermeer gewezen op de rol en verantwoordelijkheid van burgers en verenigingen bij behoud en ontsluiting van erfgoed. Het Monumentenjaar 1975 betekende eveneens een enorme mobilisatie van het publiek, een beweging die gedurende jaren het erfgoedgebeuren zou bepalen. In de meeste Vlaamse gemeenten werden toen verenigingen en werkgroepen opgericht die ijverden voor bescherming, behoud en restauratie van monumenten.

Daarnaast wordt gepleit voor de uitbouw van een internationale samenwerking tussen verenigingen, instellingen en vrijwilligers. De wens én de hoop bestaan dat 2018 eenzelfde beweging in gang zal zetten - niet alleen voor monumenten, maar voor een holistische aanpak van erfgoed: het onroerend erfgoed, het roerend en immaterieel erfgoed, en zelfs het digitaal erfgoed.

Door de Europese Commissie werden 35 Europese erfgoedplatformen gevraagd om een begeleidende rol op te nemen in een 'stakeholders committee'. Voor industrieel erfgoed werd EFAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, aangezocht, en werd voorzitter Adriaan Linters aangesteld om te zetelen in dit comité. Daardoor is de vereniging van op een bevoorrechte positie geïnformeerd over de plannen en het verloop van de campagnes.

In overleg met EFAITH en met collega-organisaties uit andere landen, zet de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zich terdege in om van 2018 een succes te maken.
Nadat VVIA informatie over het verbroederings-project van EFAITH aankondigde zijn reeds verschillende Vlaamse organisaties op zoek naar partners in andere landen.

Daarnaast werkt de vereniging ook mee aan de thematische maanden, waarbij ze o.m.

- in maart het erfgoed van energie en aandrijven centraal zet (met op 31 maart en 1 april een 'weekend van de stoommachines')

- in april het erfgoed van mijnen, groeven, ijzer en staal (met op 13-14 april een Europese bijeenkomst van verenigingen en vrijwilligers die zich voor mijn-erfgoed inzetten) in de kijker zet en

- in mei de fabrieksschoorstenen aan bod laat komen.

 

En nadat VVIA vorig jaar reeds een twintigtal 'Industriana'-labels binnen haalde, zet  de vereniging zich verder in voor de promotie van dit project dat industriële sites en collecties op Europese schaal via een QR-code ontsluit.