Nieuws van onze kringen: De Roede van Tielt: boek Tieltse soldaten in de Eerste Wereldoorlog

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

 

Op 11 november 2017 stelt De Roede van Tielt i.s.m. de Stad Tielt een compleet overzichtswerk voor van alle Tieltse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog een korte of lange, verplichte of vrijwillige militaire loopbaan hadden. De namenlijst van de 464 Tieltse soldaten kan op onze website geraadpleegd worden: www.roedevantielt.be

 

Het is een uniek en grondig naslagwerk geworden met bijgeleverde DVD, waarin niet alleen de biografie en het militair traject van elke soldaat wordt beschreven, maar het biedt ook een verhelderende kijk op de militaire structuur en de lotgevallen waarin onze Tieltse piotten terecht kwamen.

 

Terwijl in het boekdeel de auteur een duidelijk afgebakend criterium handhaaft rond wie als ‘Tieltse’ soldaat beschouwd kan worden, komen in de DVD-bijlagen nog talrijke andere soldaten aan bod met Tieltse banden of wier namen opduiken in het ‘Gazetje van Tielt’.

Verder wordt de leergierige lezer wegwijs gemaakt in o.a. de doolhof van militaire uniformen, eretekens en de evolutie van de artilleriebewapening, dit alles rijkelijk gedocumenteerd met illustraties en filmmateriaal. Deze uitzonderlijke volledigheid maakt van het boek een brede basis en toetssteen voor ‘de’ Belgische soldaat van de Eerste Wereldoorlog

 

Het boek met bijhorende DVD, kan u nu al bestellen door overschrijving van 20 euro vóór 1 november (later 22 euro) op rk.nr. van De Roede van Tielt BE93 7310 3810 1167 met vermelding ‘soldaten WOI’. Af te halen na 11/11 tijdens openingsuren bib, elke zaterdag tussen 10u en 11u30, Beernegemstraat 5 Tielt. Eventuele portkosten: 7 euro, gelieve dan duidelijk correct adres te vermelden bij bestelling.