historiek

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Op 13 december 1958 werd te Roeselare het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde (WVKH) gesticht door Antoon Lowyck, Jozef Penninck, beiden uit Sint-Andries, Hervé Stalpaert en Daniël Verstraete, beiden uit Assebroek, Leon Defraeye uit Deerlijk, Gerard Desmet uit Roeselare en Roger Haelewyn uit Torhout.

Een tweetal maanden later waren al twaalf verenigingen aangesloten, met name Heemkring van Blankenberge (later Heemkring Dr. Van Damme), Bond van de Westvlaamse Folkloristen, Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, Heemkundig Verbond uit Deerlijk, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring uit Kortrijk, Heemkundige Kring Bachten de Kupe, Heemkundige Kring De Plate, Heemkundige Kring Sint-Guthago, Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland, Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Heemkundige Kring Houtland en de Stedelijke Oudheidkundige Commissie uit Wervik.

Het WVKH werd in 1968 een vzw gezien ze anders niet verder gesubsidieerd kon worden. Er werd onderscheid gemaakt tussen werkende leden, stichtende leden, ereleden en toetredende leden. Pas dertig jaar later werden de statuten opnieuw herzien, waarbij het individueel lidmaatschap verviel, tenzij voor stichtende leden.

In 2002 werd het WVKH omgedoopt tot Heemkunde West-Vlaanderen, naar analogie vaan Heemkunde Vlaanderen, de nieuwe naam voor het vroegere Verbond voor Heemkunde, de Vlaamse koepelorganisatie van heemkundige verbonden. Acht jaar later verkeerde de vereniging in een crisis en werd wegens de afnemende interesse voor de provinciale werking zelfs overwogen de vereniging te ontbinden. Zover kwam het echter niet, en begin 2011 werd overgegaan tot een doorgedreven hervorming, waarbij het tijdschrift, dat al sinds 1959 verscheen – weliswaar onder verschillende namen – werd vervangen door een digitale nieuwsbrief, het betalend lidmaatschap werd afgeschaft en verschillende statutaire beperkingen op zitting in het bestuur werden opgeheven.

Heemkunde West-Vlaanderen en haar voorganger kenden vier voorzitters, met name Jozef Penninck (1958-1986), Michiel de Bruyne (1986-1992), Frans Debrabandere (1992-1995) en Jean-Marie Lermyte (1995-2010). Van 2010 tot 2014 was Hendrik Vandeginste voorzitter, aanvankelijk ad interim.
Eind 2014 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Philippe Haeyaert.