Boek in de kijker: Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en Wikingen uit de lage landen, Luc Vanbrabant

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Naast de Romeinen kenden ook de Noordzeevolkeren vanaf de eerste eeuwen na Christus een bloeiende economie. Over hen is al veel geschreven. Ik heb dat materiaal kritisch bestudeerd en kwam tot belangwekkende nieuwe conclusies. Saksen, Friezen, Denen, Russen en wikingen hadden allemaal met elkaar te maken en de Schelde was daarbij een (economische) ruggengraat. Maar de regio kende veel onrust en geregeld moesten mensen naar de vier windstreken uitwijken voor dreigende nieuwe heersers. Met bloemrijke voorbeelden beschrijf ik het doen en laten van die zwervers en wikingen. Ik toon aan dat ze niet die woeste barbaren waren zoals de meeste historici hen beschrijven. Ontdek wie de wikingen waren, hoe ze leefden en waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen!

Zie ook: http://wikingen.jouwweb.nl/

Het boek telt 410 blz., is geïllustreerd en kost 24,99 euro. Te verkrijgen via https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7637