Nieuwe publicatie: Onsterfelijk in uw steen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog zijn heel wat publicaties over die vreselijke eerste 'grote oorlog' verschenen. Daarin neemt het boek van Frank Seberechts over de heldenhuldezerken een bijzondere plaats in. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vatten enkele Vlaamse soldaten het plan op om een gepaste zerk te plaatsen op het graf van gesneuvelde kameraden. Vaak belandden die in een voorlopig of een anoniem graf. Tijdens en kort na de oorlog werden honderden heldenhuldezerken opgericht, naar een tekening van kunstenaar Joe English. De (leger)overheid zag dit als een anti-Belgisch initiatief. Verschillende graven werden beschadigd, heldenhuldezerken werden verwijderd of vernietigd. In de jaren 1920 wou men de overgebleven zerken verzamelen in de IJzertoren, maar die werd in 1946 gedynamiteerd. Vandaag zijn er nog slechts enkele tientallen zerken over. 'Onsterfelijk in uw steen' vertelt de geschiedenis van deze heldenhulde, het begraven van gesneuvelde soldaten en het ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaamse beweging aan en achter het front. Het boek schetst de tegenstellingen die leidden tot het grotendeels verdwijnen van het gravenbestand en tot de politieke recuperatie ervan door de verschillende partijen. Het boek iis is verkrijgbaar of kan besteld worden via de boekhandel (ook in digitale versie) en werd geïllustreerd met foto’s van Sam Vanoverschelde, achterkleinzoon van Joe English.