Nieuws van onze leden: pleidooi voor de oprichting van een Iepers klokkenluidersgilde naar aanleiding van de onzekere toekomst van de Ieperse Sint-Niklaaskerk

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

In het voorjaar van 1997 publiceerde heemkring Iepers Kwartier het boek 'De Stille Kerktoren – bijdragen over de Ieperse Sint-Niklaasparochie' van de auteurs Karel M. De Lille, Daniël Masure, Jean-Pierre Meirlaen en Staf Verheye. Sindsdien is de Ieperse heemkring de toestand rondom de Sint-Niklaaskerk blijven opvolgen. Zij blijft de kring de mening toegedaan dat het huidige kerkgebouw – waarvan het bestaan onzeker is – in een ongeschonden staat dient bewaard te blijven. Een integrale en ongeschonden vrijwaring van een stuk Iepers erfgoed heeft voorrang op een nieuwe bestemming. Iepers Kwartier suggereert het onderwijsmuseum – dat mogelijk nieuwe huisvesting zoekt – naar de kerk te verhuizen. De klokken van de Sint-Niklaaskerk – die niet in de verkoop van het gebouw begrepen zouden zijn – kunnen verder manueel geluid worden in de toren van de Sint-Niklaaskerk of elders. Dit is meteen een ideale basis voor een klokkenluidersgilde in Ieper, naast deze van Roeselare, Zogge en de Keizersabdij van Leuven. Het vak van het manueel klokkenluiden werd in 2012 toegevoegd aan de inventaris van het immaterieel Cultureel Erfgoed.  De kennis van het manueel klokken luiden is dus beschermd en mogelijk is subsidiëring van nieuwe initiatieven doenbaar. Er is ruimte om nieuwe klokkenluidersgilden op te richten door lokale gemeenschappen die hun klokken willen luiden. In overleg met de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke autoriteiten kunnen dergelijke initiatieven een kans krijgen.