Project landboeken

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Bibliografie Algemeen BEYLS, Pieter, Een werck seer schoon ghemeten. Studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap Vlaanderen (16de ? 18de eeuw). Casus: kasselrij Oudenaarde en Land van Aalst, Brussel, 2012 DAELEMANS, F., VAN DER HAEGEN, H. & VAN ERMEN, E., Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden 16e-18e eeuw, in: Archief- en bibliotheekwezen in Belgi?, 31 (1986) MERTENS, J. (red.), Bronnen voor de historische geografie van Belgi?': handelingen van het Colloquium te Brussel 25-27.IV. 1979, Brussel, 1980 THOEN, Erik, Cartografie en historisch onderzoek, in: ART, Jan (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3b: hulpwetenschappen, Gent, 1996 Tijd-schrift, Themanummer Van kaart naar landschap, 2/3 (2012) Casussen BOCKSTAL, H.J., Het landt ende caertboeck van 1684, in: Annalen van de geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde, 42 (1993) en 43 (1994) DAUWE, Jozef, Het land- en kaartboek van Lebbeke (1667-1673), Lebbeke, 2010 DELANGE, Micha?l, Het landboek van Sint-Baafs-Vijve, in: Leiesprokkels, 2007-2008 DEMUYNCK, Guido, Drongen landboek 1604, Drongen, 2010 DESPRIET, Philippe, Het landboek van Deerlijk, in: Derlike, 2 (1980) DUCCATEEUW, Etienne, Het 18de-eeuwse landboek van Anzegem nader bekeken, in: De Gaverstreke, 31 (2003) OCKELEY, J., Landboek en primitief kadaster, instrumenten voor de reconstructie van de agrarische structuur. Methodologie en resultaten toegelicht voor Kobbegem, Brussel, 1984 OSTYN, Ronny, Stadsplan en landboek van Tielt-binnen of het aanzien van Tielt omstreeks 1635, in: De Roede van Tielt, 1 (1992) PYNCKET, Marc, Het landboek van Menen Buiten 1680-1696, in: 't Wingheroen, 1-4 (2000), 1-2 (2001) en 4 (2001) VAN BETSBRUGGE, G., Het landboek van Bellegem 1768-1781, in: De Leiegouw, 1 (1985) VANDENBROUCKE, Martijn, Landmeters in de kasselrij Kortrijk XVIIe - XVIIIe eeuw : de familie de Bersacques, Kortrijk, 2001 Landmaten DE SCHRYVER, Hypolite, De oude landmaten in Vlaanderen, Gent, 1936 VANDEWALLE, P., Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Gent, 1984 MERTENS, J. & VANDEWALLE, P., Metrologisch vademecum voor Vlaanderen, Brugge, 2003

22 februari 2015 Martijn Vandenbroucke, projectcoördinator Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

hier vindt u een lijst van landboeken in West-Vlaanderen

Landboeken in West-Vlaanderen: Vereenvoudigde terminologie

Bunderboek: Register waarin alle percelen van een administratieve eenheid zijn 
Cijnsboek: Synoniem voor renteboek.
Evenboek: Register met beschrijving van de percelen van een watering voor het geschot.
Gebruikboek: Register met het gebruik van de percelen in een administratieve eenheid.
Helftwinningsboek: Register met beschrijving van de percelen in een administratieve eenheid waar de helftwinning (= de helft van de opbrengst is verschuldigd als pacht) van toepassing is.
Landboek: Register met beschrijving van de percelen in een administratieve eenheid met hun respectievelijke eigenaren en eventueel pachters.
Metingboek: Synoniem voor bunderboek.
Ommeloper: Register met beschrijving van de percelen in poldergebieden en vermelding van de eigenaren.
Pachtboek: Register met de gronden van één eigenaar waarop een pacht rust. 
Prijzijboek: Register met de prijzij (waarde) van de percelen in een administratieve eenheid.
Quoteboek: Register met alle gronden per gebruiker, met vermelding van de oppervlakte en de wijzigingen die zich voordoen in het gebruik.
Renteboek: Register waarin de in een administratieve eenheid gevestigde grond- of geldrenten worden bijgeschreven.
Tiendboek: Synoniem voor bunderboek.

 

27 januari 2015

 

Martijn Vandenbroucke, projectcoördinator
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.