welkom bij heemkunde West-Vlaanderen

Roede van Tielt: voordracht

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Geschreven door Blomme Bart zaterdag, 14 januari 2017 17:04

De Beeldenstorm en Alva’s ‘Bloedraad’ in Tielt en omliggende dorpen

‘Dat die idolen uyt den harten

en ogen moeten verdwijnen’

Door Sander Wassing, historicus uit Utrecht en freelance onderzoeker rond de Raad van beroerten in de Zuidelijke Nederlanden

Vierhonderd jaar geleden stond onze streek in rep en roer. Sander Wassing bekijkt deze verwoestende periode vanuit een Nederlandse bril en bestudeerde o.a. de situatie in de streek rond Tielt.  Hij belicht op welke manier onze inwoners bij deze turbulente tijd betrokken waren, hoe de beschuldigden gevonnist werden, hoe de streek onder een vernielingsgolf gebukt ging.

Locatie: Stedelijke Bibliotheek Tielt, ingang Lakenmarkt 9

Om 19u30 op donderdag 23 februari 2017

 

Toegang gratis                           i.s.m. de stedelijke bibliotheek Tielt

 

Voorstelling tijdslijn 1917 en jaarboek 2016

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Geschreven door Blomme Bart zaterdag, 31 december 2016 15:13

Graag nodigen wij al onze leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op donderdag 19 januari 2016 om 20u. in Club de B (vroeger Zaal de Brouckère).

 

In 2016 werd de tijdslijn van 1917 jammer genoeg niet voorgesteld, en dat omwille van onvoorziene digitale moeilijkheden. De voorstelling moesten we uitstellen. We kozen om de voorstelling te koppelen aan de voorstelling van het jaarboek 2016.

 

Het jaarboek bevat heel wat artikelen die telkens een ander aspect van het Torhoutse verleden belichten. Een kleine tip van de sluier:

 • Turoldus in Normandië en Torhout in de 11de eeuw. (Maurits Pyck)

 • Johannes Tourout, een 15de eeuwse componist (Jaap van Benthem)

 • De ontdekking van een Torhoutse maïs in 1860 (Hendrik Vandeginste)

 • Het leven van Charles Louis De Koninck (Frans Vanclooster)

 • Een tweede socialistische fabriek in Torhout? (Rita Lingier)

 • De pijpenfabriek Deramaut in de 19de eeuw (Hendrik Vandeginste)

 • De Napoleonisten in de Torhoutse pers (Hendrik Vandeginste)

 • Gezelle en Van Oye: “To a friend on the eve of May” (Jan Verdonck)

 • Activiteitenoverzicht 2015-2016 in Torhout (Raakvlak)

 • Parochiaal leven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Torhout (Paul Deman)

 • Het verblijf van de pastoor van Esen in 1914 in Torhout (Paul Deman)

 • Brieven aan een Torhoutenaar uit de Eerste Wereldoorlog (Harry de Raad)

 • Een kort verslag van de werking van de kring in 2016 (Het bestuur)

 

Auteurs geven wat extra informatie over hun artikels of belichten dat wat om één of andere reden geen plaats vond in het artikel. Daarnaast wordt ook toelichting gegeven bij andere projecten/activiteiten van de kring.

 

We besluiten de avond met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar en de toekomst van de kring!

 

Tot dan!